Zinātnieku Nakts 2021

Datu apstrādes noteikumi

Datu pārzinis ir "Latvijas Universitāte ", reģ, Nr.90000076669, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga , LV-1586.

Datu apstrādātājs ir SIA "ABC idea", reģ, Nr.40103285126, juridiskā adrese: Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija.

Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumam “Eiropas Zinātnieku nakts 2021” 30. aprīlī, ko organizē Latvijas Universitāte. Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts ir nepieciešams, lai mēs varētu Jūs identificēt, nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums, kā arī nosūtītu informāciju, kas saistīta ar pasākumu.

Pasākums var tikt filmēts un iegūtie materiāli var tikt publicēti pasākuma reklāmas nolūkos.
Ja Jums ir jebkādi jautājumi sakarā ar personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu: santa.kazule@lu.lv