LATVIJAS TŪRISMA FORUMS 2021

Datu apstrādes pārzinis ir "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", reģ, Nr.9000173947, juridiskā adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442.
Datu apstrādes operators ir SIA "ABC idea", reģ, Nr.40103285126, juridiskā adrese: Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija.
Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumam, kuram Jūs piesakāties. Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis ir nepieciešams, lai mēs varētu Jūs identificēt, nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums, kā arī nosūtītu informāciju, kas saistīta ar pasākumu.
Pasākums var tikt filmēts un fotografēts un iegūtie materiāli var tikt publicēti pasākuma reklāmas nolūkos.
Jums ir tiesības iebilst vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar mums pa e-pastu pasts@liaa.gov.lv.
Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu Valsts Inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv.