Tautas skaitīšana
  • Datu apstrādes pārzinis ir Centrālā statistikas pārvalde, reģ. Nr.90000069830, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1010, Latvija.
    Datu apstrādes operators ir SIA "ABC idea", reģ, Nr.40103285126, juridiskā adrese  Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija.
    Jūsu  dati (vārds, uzvārds, e-pasts un pārstāvētā iestāde) tiks izmantoti lai identificētu Tautas skaitīšanas konferences 2021 "Datu vērtība sabiedrībai digitālajā laikmetā" ( turpmāk - Pasākums) apmeklētājus, nepieciešamības gadījumā ar Jums sazinātos, kā arī lai nosūtītu informāciju, kas saistīta ar Pasākumu.
    Jums ir tiesības iebilst vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar mums pa e-pastu datuaizsardziba@csp.gov.lv.
    Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu Valsts Inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv