RSU Tālākizglītības centrs
 • Svarīgi!


  Lūdzam pārliecināties, vai, aizpildot "Dalībnieku reģistrācijas karti", Jūs esat precīzi norādījis vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pastu, pretējā gadījumā Jūs nevarēs reģistrēt mācībām.


  Piereģistrējot "Dalībnieku reģistrācijas karti", 5 minūšu laikā uz Jūsu norādīto e-pastu obligāti ir jāatnāk informācijai par reģistrēšanos mācībām. Ja Jūs to neesiet saņēmis, tad lūdzam sazināties ar RSU Tālākizglītības centra darbiniekiem (tālr.: 67409216; e-pasts: esfkursi@rsu.lv). 


  Uzmanību! 


  Logs "Mācību programmas nosaukums*" ir obligāti aizpildāmais lauks. Vēršam uzmanību, ja tajā nav redzamas Jums interesējošās mācības, tas nozīmē, ka grupa(s) ir pilna(s), un pieteikties vairs nav iespējams. 


  Par turpmākajām plānotajām mācībām aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā www.talakizglitiba.lv, vai sazināties ar RSU Tālākizglītības centra darbiniekiem (tālr.: 67409216; e-pasts: esfkursi@rsu.lv). 


 • DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS KARTE
 • Mācību nosaukumsSākuma DatumsMērķauditorijaMācību vietaBrīvo vietu skaits grupā 
  Klīniskie algoritmi un klīniskie (pacientu) ceļi onkoloģijas jomā: Vēža slimnieku dinamiskā novērošana (2 dienas: 19., 20.oktobris)19.10.2021.ĀrstsZoom11
  Klīniskie algoritmi un klīniskie (pacientu) ceļi onkoloģijas jomā: Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu terapija (19., 20. oktobris, plkst. 13.00 – 16.15)19.10.2021.ĀrstsZoom11
  Kardioloģisko pacientu aprūpe (4 dienas: 21., 22., 23., 24. oktobris)21.10.2021.Ārsta palīgs, māsa, farmaceitsZoom2
  Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzemdību laikā, t. sk. - jaundzimušā aprūpe, pirmsslimnīcas etapā (3 dienas: 28., 29., 30. oktobris)28.10.2021.Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāteZoom2
  Neatliekamie stāvokļi un to simulācijas pediatrijā: neatliekamā medicīniskā palīdzība kritiski slimiem bērniem slimnīcas etapā (3 dienas: 29. oktobris, 5., 12. novembris, plkst. 9.00-16.00)29.10.2021.Ārsts, ārsta palīgs, māsaZoom12
  Primārās veselības aprūpes māsu un ārstu palīgu vadīti preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanā (10 dienas: 29., 30.oktobris, 4., 20.novembris, 3., 4., 9., 17., 18., 20.decembris, plkst. 9.00-16.00)29.10.2021.Māsa, ārsta palīgsZoom23
  Augļa augšana un attīstība grūtniecības laikā un grūtniecības izvērtēšana: pamata antenatālā aprūpe, izmeklējumi, interpretācija, riska izvērtēšana (2 dienas: 5., 6.novembris, plkst. 9.00-16.00)05.11.2021.Ārsts, ārsta palīgs, vecmāteZoom2
  Fetālā alkohola sindroma atpazīšana perinatālajā periodā primārajā veselības aprūpē (2 dienas: 5., 12.novembris, plkst. 9.00 – 16.00)05.11.2021.Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāteZoom17
  Paliatīvā aprūpe (5 dienas: 5., 11., 12., 25., 26. novembris, plkst. 12.00 – 19.00)05.11.2021.Ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceitsZoom16
  Jaundzimušā izžāvēta asins piliena skrīnings (8. novembris, plkst. 9.00 – 16.00)08.11.2021.Ārsts, vecmāte, māsaZoom27
  Fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana bērnam un garīgās attīstības novērtēšanas lapas aizpildīšanas metodika. Bērnu veselības aprūpe un izvērtēšana ambulatorajā praksē (2 dienas: 9., 16.novembris, plkst. 9.00 – 16.00)09.11.2021.Māsa, funkcionālais speciālistsZoom17
  Ļaundabīgo audzēju ārstēšanas metodes (6 dienas: 10., 11., 12., 24., 25., 26. novembris, plkst. 13.00 – 16.15)10.11.2021.Ārsts, ārsta palīgs, māsaZoom26
  Kardioloģisko pacientu aprūpe (4 dienas: 11., 12., 13., 14.novembris, plkst. 9.00 – 16.00)11.11.2021.ĀrstsZoom23
  Onkoloģisko saslimšanu savlaicīga diagnostika bērniem un pieaugušajiem (6 dienas: 16., 17.novembris, 7., 8., 9., 10.decembris, plkst. 13.00 – 16.15)17.11.2021.Ārsts, ārsta palīgs, māsaZoom26
  Klīniskie algoritmi un klīniskie (pacientu) ceļi perinatālā perioda aprūpes jomā: Prenatālā diagnostika (19.novembris)19.11.2021.Ginekologs, neonatologs, pediatrs, endokrinologs, nefrologs, anesteziologs, psihiatrsZoom10
  Klīniskie algoritmi un klīniskie (pacientu) ceļi perinatālā perioda aprūpes jomā: Intrauterīna augļa augšanas aizture (20.novembris)20.11.2021.Ginekologs, neonatologs, pediatrs, endokrinologs, nefrologs, anesteziologs, psihiatrs, vecmāteZoom7
  Biežākie traumu cēloņi bērniem un traumu profilakses drošības pasākumi (25.novembris, plkst. 9.00 – 16.00)25.11.2021.Ārsts, ārsta palīgs, māsa, funkcionālais speciālists, citas ārstniecības personas, farmaceits un farmaceita asistentsZoom1
  Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzemdību laikā, t. sk. - jaundzimušā aprūpe, pirmsslimnīcas etapā (3 dienas: 25., 26., 27.novembris, plkst. 9.00 – 16.00)25.11.2021.Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāteZoom14
  Paplašināta atdzīvināšana pediatrijā: slimnīcas etaps (PALS) (3 dienas: 25., 26., 27. novembris, plkst. 9.00-16.00)25.11.2021.Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāteKlātienē RSU, Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga24
  Medikamentozās terapijas pamatprincipi onkoloģijā (3 dienas: 27., 28.novembris, 5.decembris, plkst. 9.00 – 16.00)27.11.2021.Ārsts, māsa, farmaceitsZoom17
  Augļa augšana un attīstība grūtniecības laikā un grūtniecības izvērtēšana: pamata antenatālā aprūpe, izmeklējumi, interpretācija, riska izvērtēšana (2 dienas: 3., 4.decembris, plkst. 9.00-16.00)03.12.2021.Ārsts, ārsta palīgs, vecmāteZoom5
  Neatliekamie stāvokļi un to simulācijas pediatrijā: neatliekamā medicīniskā palīdzība kritiski slimiem bērniem slimnīcas etapā (3 dienas: 3., 10., 17. decembris, plkst. 9.00-16.00)03.12.2021.Ārsts, ārsta palīgs, māsaZoom26
  Savlaicīgas hematoonkoloģijas patoloģijas atpazīšana ambulatorajā etapā (4.decembris, plkst. 9.00 – 16.00)04.12.2021.Ārsts, ārsta palīgs, māsaZoom11
  Savlaicīgas hematoonkoloģijas patoloģijas atpazīšana ambulatorajā etapā (11.decembris, plkst. 9.00 – 16.00)11.12.2021.Ārsts, ārsta palīgs, māsaZoom15
 • “Bezdarbnieks” -  personas, kas reģistrējušās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).

  “Ilgstošie bezdarbnieki” – pieaugušie (25 gadi un vairāk) Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē ir ilgāk par 12 mēnešiem, jaunieši (līdz 25) – NVA uzskaitē ir ilgāk par 6 mēnešiem.

  “Neaktīvas personas” – ekonomiski neaktīvas personas jeb ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, personas, kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie darba meklētājiem/bezdarbniekiem, kas reģistrējušies NVA.

  Atrodas izglītībā vai apmācībās uz dalības uzsākšanas brīdi” - Personas (dalībnieki), kas, uzsākot dalību ESF pasākumā, mācās (mūžizglītības vai formālās izglītības programmās) vai iesaistījušies apmācībās (ārpus darba apmācībās / apmācībās darbā, neformālā izglītībā, profesionālās izglītības programmās utt.).

  ​​​​​​​

 • “Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas” – personas bez noteiktas dzīves vietas (t.sk. personas, kas apmetušās bezpajumtnieku patversmēs, krīzes centros, patvēruma meklētāju izmitināšanas centros).

   “Personas no lauku apvidiem” – par lauku teritoriju tiek uzskatīta visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000 (t.i. izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus.

 • Migranti” – personas, kas ieceļojušas Latvijā no citas valsts ar mērķi apmesties uz dzīvi un ir uzskatāmas par ārzemniekiem, repatriantiem, bēgļiem, personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, vai patvēruma meklētājiem. Imigrācijas likuma 1. panta 1. punktā noteikts, ka ārzemnieks ir persona, kura nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis. Repatriācijas likuma 2. pantā noteikts, ka repatriants ir persona, kura ir Latvijas pilsonis vai kurai viens no radiniekiem taisnā augšupejošā līnijā ir latvietis vai lībietis (līvs) un kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā. Patvēruma likuma 1. panta 9. punktā noteikts, ka patvēruma meklētājs ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijas Republikā, līdz brīdim, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams galīgais lēmums par viņa iesniegumu. Bēglis ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kuram Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā ir piešķirts bēgļa statuss. Persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kuram Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā piešķirts alternatīvais statuss.
  Dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi – personas, kuru vecāki ir dzimuši ārpus Latvijas Republikas.
  Minoritāšu grupas (tostarp sociāli atstumtās kopienas, piemēram, romi) – dalībnieki, kas pieder pie kādas no nacionālajām minoritātēm. Atbilstoši likuma “Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību” 2. pantam, nacionālās minoritātes ir Latvijas pilsoņi, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojoši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, kā arī vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu. Personas, kas nav Latvijas pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijas Republikā, un kas sevi identificē ar iepriekš minēto nacionālās minoritātes definīciju, arī ir uzskatāmas par nacionālajām minoritātēm.

  “Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas” – šajā grupā 2014.–2020. gada plānošanas periodā uzskaita šādas ESF tiešu atbalstu saņēmušas personas:
  - bērnus (līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai): kuri saņem ārpusģimenes aprūpi vai pamet to, kuru vecāki uzturas ārvalstīs, kuri aug sociālā riska ģimenēs;
  - jauniešus (no 13 līdz 25 gadu vecumam atbilstoši Jaunatnes likumam), kuri nav ieguvuši pamatizglītību vismaz ISCED 1 līmenī;
  - daudzbērnu ģimenes (Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē – ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus);
  - personas, kuras aprūpē mājās apgādībā esošu personu;
  - personas ar prognozējamu invaliditāti;
  - no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas un līdzatkarīgos ģimenes locekļus;
  - ieslodzījumā esošas un no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas;
  - no vardarbības cietušas personas un ģimenes un cilvēktirdzniecības upurus;
  - bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas;
  - ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kas atzītas par trūcīgām, t.sk. personas, kas saņem pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
  - mājokļa pabalsta saņēmējus.

 • Personas datu apstrādes mērķis: Sniegtā informācija un apmācību laikā veiktā foto/video fiksācija nepieciešama Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildes noteikšanai, t.sk., projekta darbības analīzes, kā arī ziņojumu un pārskatu sagatavošanai, lai nodrošinātu sabiedrības informētību par apmācībām (cita starpā – publiskojot apmācību laikā uzņemtos foto/video materiālus Veselības ministrijas (VM) uzturētajās interneta vietnēs), mērķauditorijas dalībnieku datu uzkrāšanu un salīdzināšanas iespējas ar ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju reģistriem un resertificējošo institūciju datubāzēm un izpildītu uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs saskaņā ar Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas tiesību aktiem

  Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

  Datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana finansējuma saņēmējam, t.i., Veselības ministrijai (turpmāk – VM), noteikta Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumu Nr.718 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” īstenošanas noteikumi”” 36.punktā un tiek pamatota 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) 9.panta 2.punkta “g” apakšpunktā.

  Informācija tiks apstrādāta saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta “e” apakšpunktu.

  Personas datu apstrādes pārzinis ir VM.

Datu apstrādes noteikumi

Personas datu apstrādes mērķis:
Sniegtā informācija un apmācību laikā veiktā foto/video fiksācija nepieciešama Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildes noteikšanai, t.sk., projekta darbības analīzes, kā arī ziņojumu un pārskatu sagatavošanai, lai nodrošinātu sabiedrības informētību par apmācībām (cita starpā – publiskojot apmācību laikā uzņemtos foto/video materiālus Veselības ministrijas (VM) uzturētajās interneta vietnēs), mērķauditorijas dalībnieku datu uzkrāšanu un salīdzināšanas iespējas ar ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju reģistriem un resertificējošo institūciju datubāzēm un izpildītu uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs saskaņā ar Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas tiesību aktiem

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
Datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana finansējuma saņēmējam, t.i., Veselības ministrijai (turpmāk – VM), noteikta Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumu Nr.718 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” īstenošanas noteikumi”” 36.punktā un tiek pamatota 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) 9.panta 2.punkta “g” apakšpunktā.
Informācija tiks apstrādāta saskaņā ar Regulas 6.panta 1.punkta “e” apakšpunktu.
Personas datu apstrādes pārzinis ir VM.