• PuMPuRS konference  - Cēsis, 26.03.2019.

  Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.


 • Iepazīsties un izvēlies darbnīcu!

 • Preventīvais darbs un starpinstitūciju sadarbība PMP risku mazināšanā.

 • “Skatīties uz otru cilvēku no augšas, tu drīksti tikai tad, ja palīdzi viņam piecelties”

 •  Sadarbība kā sociāla atbildība - ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā.

 • "Kad pienāks laiks un tevis vairs nebūs, paliks tavi bērni un runās tavā balsī. Redzēs pasauli tavām acīm. Un viņu bērni piedzīvos to pašu. Skolotājs turpina būt caur saviem skolēniem. Vecāki caur saviem bērniem. Tāda ir lietu kārtība. Tūkstoši pirms tevis un tūkstoši pēc. Turpinājums. Pieliec roku. Ieliec sirdi. Tajā ko dari. Lai top labāka pasaule. Caur tevi.” 

 •  Kā jūtas skolotājs?

 • Darbnīcas ietvaros diskutēsim par skolotāja lomu sabiedrībā un bērna dzīvē, dalīsimies ar klasvadības pieredzi nestandarta tipa situācijās un mēģināsim lauzt bargā skolotāja stereotipu. Darbnīcas dalībnieki tiks aicināti runāt par situācijām klasē un skolā, kā arī par skolotāja emocijām un jūtām, kuras iedvesmo un demotivē turpināt skolotāja darba gaitas, it īpaši darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski.

  Darbnīcas noslēgumā dalībniekiem tiks piedāvāti vairāki psiholoģiskās izturētspējas instrumenti, kuri spēs palīdzēt saglabāt iekšējo mieru un psiholoģisko stabilitāti krīzes situācijās.

 • Jaunatnes iniciatīvas – vērtējam projektus!

 • Pirmajā “PuMPuRS” jaunatnes iniciatīvas projektu uzsaukumā kopumā pašvaldībās saņemti 123 projektu iesniegumi un ir gūtas vērtīgas atziņas turpmākajam darbam. Vislielākās diskusijas raisījusi projektu vērtēšana, kas lielā mērā ir subjektīvs process, un katra pašvaldība izmantojusi atšķirīgu pieeju. Kā neapjukt vērtēšanas procesā? Kā detaļās nepazaudēt būtisko? Kādu latiņu uzstādīt projekta kvalitātei? Vai ar jauniešu projektu vispār var panākt reālu ietekmi uz PMP riskiem? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes, diskutējot un vērtējot īstus projektu iesniegumus.

 • Parunāsim!

 • Darbnīca plānota skolotājiem, kuri vēlas pilnveidot savas konsultatīvā atbalsta sniegšanas prasmes, paplašinot savu konsultatīvo metožu klāstu, praktiski apgūstot vienu no metodēm Motivējošo interviju. Šo metodi uzskata par komunikācijas veidu, kas rosina un atbalsta skolēnu pieņemt lēmumu, jo, ja cilvēki paši pieņem lēmumu par paradumu vai uzvedības maiņu, viņi lēmumu īsteno daudz biežāk.

 • Kā sadarboties ar "PUMPURĒNU"

 • "Ceļš - tas ir stils. Ko mēs ieraugām, kā ieraugām, kāpēc pie tā apstājamies." I.Ziedonis
  Darbnīcas ietvaros konferences apmeklētājiem būs iespēja uzzināt to, kā ikdienā, saprotot, ka skolēns ir nonācis problēmsituācijā un saskaras ar mācību grūtībām, palīdzēt un sniegt atbalstu, lai tas būtu jēgpilns, uz nākotnes sadarbību vērts un noderīgs turpmākajā pedagoģiskajā darbā, veidojot abpusēji cieņpilnas attiecības un izpratni.

 • Darbnīcas nosaukumsDarbnīcas vadītājsVietu skaits 
  "Preventīvais darbs" un "Savstarpējā sadarbība"K. Jozauska un

  L. Liepiņš
  25
  "Kā jūtas skolotājs"A. Lūkins6
  "Jaunatnes iniciatīvas – vērtējam projektus!"M. Robežniece9
  "Parunāsim!"D. Medne9
  "Kā sadarboties ar "PUMPURĒNU"I. Lāce - Sējāne0 

Iesniedzot savus datus Jūs piekrītat, ka SIA Emotion Industry, reģ.nr. 50103275721, adrese: Miera iela 15, K-1, izmantos tos saziņai ar Jums. Jautājumu gadījumā lūdzu rakstiet uz e-pastu: event@eventagency.lv