• Latvijas IKT gada balvas “Platīna pele 2023” dalībnieku pieteikuma anketa

  Balva "Platīna pele" tiek pasniegta kopš 2007. gada, un tās mērķis ir apzināt veiksmīgākos, Latvijā radītos digitālos risinājumus, novērtēt izcilākos IKT projektu autorus un izstrādātājus, veicināt izpratni par jēgpilnu tehnoloģiju pielietojumu – sabiedrībā, biznesā, pārvaldē un izglītībā. Darīsim Gudru Latviju!


  Lūdzam Jums aizpildīt pieteikuma formu, lai iesniegtu Jūsu pieteikumu konkursam!

 • 1.DAĻA kontaktinformācija
 • Informācija par pretendentu un risinājuma izstrādātāju jeb kontaktinformācija


  Projektu* var pieteikt balvai, ja tas ir izstrādāts , ieviests un ir aktīvs vismaz 6 mēnešus** pieteikuma iesniegšanas brīdī. Latvijas IKT balvai šajās kategorijās var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un projektu īpašnieki − valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas


  *Kategorijā “Women for IT - Sieviešu iesaistes veicināšana digitālajos darbos un IKT nozarē” var pieteikties tikai organizācijas (darba devēji IKT un citās nozarēs, kā arī publiskajā un nevalstiskajā sektorā), kas veicina sieviešu izglītošanu IKT jomā, iesaisti digitālajos darbos un karjeras izaugsmi.


  **Kategorijā “Labākā kiberdrošību veicinošā iniciatīva” balvai var pieteikt risinājumu, projektu vai iniciatīvu, ja tie pieteikuma iesniegšanas brīdī ir izstrādāti, ieviesti un bijuši aktīvi vismaz 6 mēnešus, vai informatīvu kampaņu, ja tā pieteikuma iesniegšanas brīdī ir noslēgusies


  Atzīmējiet balvas “Platīna pele 2023” kategoriju, kurā tiek iesniegts pieteikums:

 • Informācija par projekta īpašnieku vai pakalpojuma sniedzēju/izstrādātāju

 • Par projektu

 • Informācija par skolotāju

 • Lūdzu, aprakstiet, kāpēc šis risinājums būtu pelnījis saņemt apbalvojumu un ar ko tas ir aktuāls uzņēmuma vai organizācijas digitālajai transformācijai (līdz 500 zīmēm).

 • !Kategorijā "Labākais E-skolotājs", iesniedzot datus par citu personu, aicinām norādīt, kādas atziņas un mācības, Jūsuprāt,  no šī piemēra var mācīties.

 • 2. DAĻA vērtēšanas kritēriji
 • Uzņēmuma digitālā transformācija (MVU un Lielie uzņēmumi)

 • Valsts digitālā transformācija(Sistēmas)

 • Kiberdrošība

 • Valsts digitālā transformācija(Pakalpojumi/Lietotnes)

 • Kiberdrošība

 • Labākais E-Skolotājs 

 • Women for IT -  Sieviešu iesaistes veicināšana digitālajos darbos un IT nozarē

 • Labākā kiberdrošību veicinošā iniciatīva​​​​​​​

 • Ieguvumi

 • Novitāte / inovācijas

 • Atpazīstamība

 • E-paraksta integrācijas risinājums

 • 3. DAĻA papildu punkti
 • Saziņa ar sabiedrību (lietotāju, mērķauditoriju)


  Vai un kā tiek veikta komunikācija par projektu/pakalpojumu ar galalietotāju un sabiedrību?

 • Lūdzu, iekopējiet saiti uz video vai prezentāciju ar mārketinga un komunikācijas aktivitātēm.


  Lūdzu, iekopējiet saiti uz 2 rekomendācijām no jūsu projekta galalietotāja (piemēram, sistēmas administrators).

 • Projekta/pakalpojuma ietekme uz vidi (piemēram, bezpapīra dokumentu aprites veicināšana).