• LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43
    ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS


    DATUMS: 12.12.2019


  • Kvalifikācijas celšanas pasākums piena lopkopībā: saimniecību apmeklējums