• Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2019/6 29.01.2019 Aktivitāte „Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā ”
    ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS


    DATUMS: 11.12.2019


  • Kvalifikācijas celšanas seminārs piena lopkopībā: teorētiskā daļa