• Pamatapmācība gaļas liellopu ganāmpulka pārraudzībā un snieguma pārbaudē 5.,6., 12.03.2020.