Reģistrācija
 • Reģistrācija projekta "Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas" noslēguma konferencei.

  Registration for the closing conference of the project “Next Generation Micro Cities of Europe”


  Aicinām reģistrēties online formāta pasākumam. Konference norisināsies šī gada 13. oktobrī.
  Darba valoda: Latviešu ar sinhrono tulkošanu angļu valodā.

  Kontaktinformācija plašākai informācijai par pasākumu:

  Laura Čodere
  Projekta vadītāja
  Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas
  Ventspils pilsētas dome
  Tālr. +371 29905509


 • We are inviting you to register for the online event. The conference will take place on October 13. Working language: Latvian with simultaneous translation into English.

  Contact information for more information about the event:

  Laura Čodere

  Project manager

  Next Generation Micro Cities of Europe

  Ventspils City Council

  Tel. +371 29905509

 • Datu apstrādes noteikumi / Data processing rules šeit / here