Minecraft Education
  • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU
  • INFORMĀCIJA PAR VECĀKU
  • NODARBĪBU LAIKS
  • Ja jūsu laika zona atšķiras vismaz par 4 stundām attiecībā pret norādīto, centīsimies rast iespēju papildus nodarbību laikiem!