• INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU

Iesniegtie dati un informācija tiks izmantoti tikai Meža nozares konference 2020 – “Klimats, nākotne, meži” organizēšanas vajadzībām atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) (2016/679), Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem piemērojamiem tiesību aktiem.
Meža nozares konference 2020 – “Klimats, nākotne, meži” publicitātes vajadzībām konferences laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana.
Datu apstrādes pārzinis ir Biedrība "Zaļās mājas", reģ, Nr.40003081501, juridiskā adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004 un
SIA "P.R.A.E. SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS" reģ, Nr.40003453747, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 75A - 16, Rīga, LV-1011
Datu apstrādes operators ir SIA "ABC idea", reģ, Nr.40103285126, juridiskā adrese Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija.
Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumam kuram Jūs piesakāties. Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis ir nepieciešams, lai mēs varētu Jūs identificēt, nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums, kā arī nosūtītu informāciju, kas saistīta ar pasākumu.
Pasākums var tikt filmēts un fotografēts un iegūtie materiāli var tikt publicēti biedrības reklāmas nolūkos.
Jums ir tiesības iebilst vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar mums pa e-pastu seminars@prae.lv.
Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu Valsts Inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv.