• Mācības tiek nodrošinātas LAP investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44
  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.


  DATUMI:

  23.-24.10.2019.

 • Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa, ja gala labuma guvējs iesaistīts lauksaimniecības nozarē
 • Informācija par mācību dalībnieku

 • Mācību dalībnieka kontaktinformācija

 • Informācija par gala labuma guvēju

 • * Norāda informāciju par vismaz vienu lauksaimniecības zemes īpašumu, kurš ir reģistrēts zemesgrāmatā uz gala labuma guvēja vārda vai par kuriem ir noslēgts nomas līgums ar vismaz 12 mēnešus ilgu termiņu no dienas, kad apstiprināta dalība mācībās.