Reģistrācija
  • Reģistrācija

Datu apstrādes pārzinis ir Biedrība Latvijas Kongresu Birojs, reģ, Nr.40008253953, juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048 .
Datu apstrādes operators ir SIA "ABC idea", reģ, Nr.40103285126, juridiskā adrese Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija.
Datu apstrāde tiek veikta atbilstoši 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumiem kuriem Jūs piesakāties. Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis tiek prasīts, lai mēs varētu Jūs identificēt, nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums, nosūtītu informāciju, kas saistīta ar pasākumu.
Jums ir tiesības iebilst vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar mums pa e-pastu info@latviaconvention.com.
Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu Valsts Inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv.