LIKTA konference 2019
  • Informācija par maksājumu

  • Informējam, ka LIKTA publicitātes vajadzībām konferences laikā var veikt fotografēšanu un filmēšanu.