•    Datums: 12.06.2019
  Laiks: 9.00 - 15.10

  Vieta: Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola, Bruņinieku ielā 24a


  Foruma darba kārtību iespējams lejupielādēt šeit


 • Informācija par dalībnieku
 •    Reģistrējoties izvēlieties vienu darbnīcu/semināru bloku 1. daļā un vienu darbnīcu/semināru bloku 2. daļā 
  Darbnīcu un semināru izvēle

 • Pirmā daļa 11.00 līdz 12.40
 • NosaukumsTelpaVietu skaits 
  SADARBĪBA I

  • Skolotāju sadarbība

  Kā mācīties vienam no otra? Pieredzes stāsts par Mārupes vidusskolas skolotāju sadarbības veidošanu mācību procesā. No atklātajām stundām, kuras vēro vadība, uz stundām, kuras vēro kolēģi.

  Vada Sofija Baltmane, Mārupes vidusskola

  • Mācību procesa pilnveidošana lingvistiski neviendabīgā vidē

  Darbnīcā tiks pievērsta uzmanība starpdisciplinārai pieejai mācību procesā un atgriezeniskās saites sniegšanai. Dalībniekiem būs iespēja piedalīties integrētās stundas fragmentā un iegūt atgriezeniskās saites metodes. Īpaši aicinām dabaszinātņu jomas pedagogus.

  Vada Raisa Stunžāne, Mag.paed., Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Vera Dzergača, Rīgas Ķengaraga vidusskola, Svetlana Šitkina, Rīgas 10. vidusskola.

  • Skolotāju sadarbība izglītības pēctecības nodrošināšanai alternatīvajā komunikācijā

  Labās pieredzes popularizēšana par alternatīvās komunikācijas līdzekļu izmantošanu pedagoģiskajā procesā. Alternatīvās komunikācijas līdzekļu apzināšana, mācību materiālu izveide atbilstoši izglītības programmu specifikai, lai nodrošinātu atbalstu izglītojamo līdzdalības iespējām mācību procesā.

  Vada Arnita Putniņa, Iveta Vīksna, Rīgas 3. speciālā pamatskola.
  A 218. telpa1
  SADARBĪBA II

  • Sadarbība kā mūsdienīgs resurss efektīvai stundai vēsturē

  Metodiskās darbnīcas laikā tiks aplūkotas interaktīvo metožu pielietošanas iespējas mūsdienīgā mācību stundā vēsturē pamatskolas un vidusskolas posmā. Tiks piedāvāti dažādi grupu darba algoritmi, kas ļauj pilnveidot dažādus sadarbības modeļus: skolēns-skolēns, skolotājs-skolēns, skolēnu grupa-skolēns, skolēnu grupa-skolēnu grupa utt. Tiks piedāvāta iespēja praktiski izmēģināt dažādus paņēmienus un metodes grupu darbā ar vēstures interpretācijām un avotiem, kā arī gūt ierosmi turpmākajam darbam.

  Vada Gaļina Rafaļsone Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Sandra Piļka, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Jeļena Abramova, Rīgas S. Žoltoka vidusskola.

  • Mūsdienu skolēns

  Dalībnieki, izmantojot dažādus materiālus, centīsies nokļūt līdz savam ideālajam, mūsdienīgajam skolēnam, iekļaujot jaunās kompetencēs balstītās zināšanas un nepieciešamās prasmes. Ikvienam būs iespēja izveidot savu 21.gadsimta skolēnu.

  Vada Toms Reinis, Linda Svilpe, Alīna Kirkopa, Rīgas 41. vidusskola.

  • Komunikācijas ierīču veiksmīga izmantošana uz sadarbību vērsta mācību procesa organizēšanā latviešu valodas un literatūras stundās

  Sadarbība tīklveida sabiedrībā skolēnu motivācijas sekmēšanai un vēlmei līdzdarboties. Dziesmu tekstu un mūzikas klātbūtne latviešu valodas stundās. Interneta resursu krātuves atlase.

  Vada Aija Studente, Rīgas 13. vidusskola.
  A 204. telpa0 
  SADARBĪBA III

  • Sadarbības risinājumi

  Mūsdienās ir ļoti svarīgas skolēna integrētas zināšanas un spēja tās pielietot dažādās dzīves situācijās. Diemžēl, bet šobrīd ģeogrāfijas apguvei nav sniegts pietiekams stundu skaits. Tāpēc savā darbnīcā parādīsim sadarbību dažādu mācību priekšmetu skolotājiem (piemēram, ģeogrāfijas un vēstures, ģeogrāfijas un ķīmijas u.c.). Uzdevumus piedāvāsim, balstoties uz mācību priekšmetu programmām.

  Vada Alvis Tukāns, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Inna Jovļeva, Rīgas 22. vidusskola, Tatjana Protasova, Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola.

  • Es redzu citādāk!

  Mūsdienu ērtums izglītības sistēmā paredz skolēnu grupēšanu, līdzīgu prasmju un spēju apvienošanu, dalīšanu līdzīgu interešu un talantu apvienībās. Tomēr izcili rezultāti uzņēmējdarbībā un personības attīstībā nereti parādās tieši tur, kur sākas izaicinājumi, savu robežu un stereotipu pārvarēšana - īsta dizaina domāšana, netradicionāla pieeja un spēja sadarboties ne vien starp “savējiem”, bet arī tiem, kuri ir citādāki. Kā pasauli redz tie, kuriem vien 0.2% redzes atlikums? Darbnīcā Kultūras un mākslas centra “Nātre” dibinātāja, pedagoģe un dizainere Dace Indrika dalīsies pieredzē, kā vienā pasākumā, projektā vai radošā nodarbībā apvienot cilvēkus ar dažādākajām interesēm, vecumiem, darba stiliem, arī cilvēkus ar pilnībā vai daļēji liegtu redzi. Īstā jautrība sākas sadarbībā un pasaules redzēšanā krāsās, tāpēc ikvienam būs iespēja pielaikot simulāciju brilles un izbaudīt citādo pasauli pašam.

  Vada Dace Indrika, biedrība “Kultūras un mākslas centrs “Nātre””

  • Sadarbība - pamats efektīvai mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai

  Darbnīcas laikā dalībnieki veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādajām iespējām, praktiski darbojoties, apzināsies sadarbības nozīmi mācību un audzināšanas darbā.

  Vada Anitra Meiere, Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde.
  A 206. telpa1
 • NosaukumsTelpaVietu skaits 
  EFEKTIVITĀTE I

  • IT izmantošana mūsdienīgā mācību procesā

  Skolotāji uzzinās par Office 365, learningapps.org un mentimeter.com izmantošanas iespējām. Darbnīcā demonstrēsim, kā izveidot savus interaktīvus uzdevumus.

  Vada Violeta Mukāne, Laura Ozoliņa, Rīgas Daugavgrīvas vidusskola.

  • Runājošās sienas

  “Runājošas sienas” ir ne par tikai informācijas pieejamība klasē, bet par skolēnam draudzīgo vidi, par skolēna atbildību un radošu, brīvāku pieeju mācīšanās procesā. Kādam ir jābūt “Runājošām sienam”? Kā tos izveidot un kā iemācīt skolēnus tos saredzēt un pielietot?

  Vada Inna Burova, Rīgas Klasiskā ģimnāzija.

  • Psihoemocionālās veselības stiprināšana bērniem un pieaugušajiem

  Darbnīcā tiks aktualizēta veselības nozīme ikdienā, un apzināti simptomi, kas liecina par palīdzības nepieciešamību, kā arī akcentētas pamatemocijas un emociju nozīme veselības uzturēšanai. Vingrinoties ar savu resursu apzināšanos un pozitīvu emociju vairošanu, dalībnieki stiprinās savu gatavību kvalitatīvam un profesionālam pedagoga darbam.

  Vada Dace Medne, Rīgas Angļu ģimnāzija.
  A 208. telpa0 
  EFEKTIVITĀTE II

  • Jēgpilni uzdevumi dabaszinātnēs (vai un kā tie atšķiras no projektiem). Jēgpilnu uzdevumu un projektu salīdzinājums, izmantojot eTwinning

  Jēgpilni, kompleksi uzdevumi dod iespēju sistēmiski aplūkot sarežģītas parādības, rodot tajās vienkārši formulējamas atziņas. Būtiski ir saprast to jauno, ko var piedāvāt jēgpilni uzdevumi, saistīt to saturu un formu ar zināšanu organizācijas teorijas un mūsdienu pedagoģijas atziņām.

  Vada Elīna Neilande, Aleksandrs Sorokins, Rīgas 34. vidusskola.

  • Vērtēšanas prakses skolēna izaugsme

  Vērtēšanas nozīme būtiski mainās no sasniegumu novērtēšanas uz vērtēšanu kā atgriezenisko saiti. Kādi ir priekšnosacījumi kvalitatīvai atgriezeniskai saitei? Kādos līmeņos var sniegt atgriezenisko saiti? Uz šiem jautājumiem atbildēsim kopā darbnīcas laikā.

  Vada Pāvels Pestovs, Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

  • Diferencēta pieeja matemātikas mācību satura apguvē – iespējamie risinājumi

  Piedāvāsim ieteikumus, kas pielāgojami izglītojamo un pedagoga veiksmīgai sadarbībai, uzmanības un koncentrēšanās noturībai, kā arī sekmju uzlabošanai matemātikas priekšmetā. Dalīsimies pieredzē, kā matemātikas mācību stundās tiek īstenota mācību procesa diferenciācija un individualizācija, realizējot dažādas darba metodes.

  Vada Arita Līpenīte, Maija Neimane, Elīna Dreimane, Diāna Karpušenko, Sofija Tīfentāle, Pļavnieku pamatskola.
  A 209. telpa0 
  EFEKTIVITĀTE III

  • Caur A.K.O.R.D. - acumēru, koordināciju, orientēšanos, ritmu, dinamiku – uz rakstīšanas prieku pirmsskolā jau no 1.6. gada vecuma un skolā

  Kā praktiski bez stresa ikdienā pielietot dažādas metodes un paņēmienus, lai panāktu harmonisku bērna orientēšanos ierobežotā plaknē, lineatūrā „pirms burtnīcas” periodā, ņemot vērā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas kuras 2019./2020. mācību gadā sāks īstenot pirmsskolās Latvijā. Kopā meklēsim “ideālo” darba burtnīcas variantu.

  Vada Irina Černogoroda, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Domino”.

  • Stiprākas komandas veidošana caur kustību

  Caur kustību attīstīt sajūtas, emocijas, uztveri, atbrīvot spriedzi. Attīstīt prasmi veiksmīgi sadarboties ar citiem, vadot savu domu un ķermeni kustībā. Nebaidīties kļūdīties, izprast sava ķermeņa iespējas un varēšanu. Justies vienlīdzīgiem, neatkarīgi no sava ieņemamā amata vai izskata.

  Vada Antra Vilcāne, Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābecītis”.

  • Iekšējā izaugsme un dzīves kvalitāte

  Praktiskā nodarbība tiks veltīta veselībai, enerģijai, balansa un resursa stāvokļa izziņai, kas ļauj būt veselam, rūpēties par sevi un vienmēr būt moža garā –labs pamats iekšējai izaugsmei un dzīves kvalitātei.

  Vada Egils Purviņš, Rakstura līderības organizācija.
  A 219. telpa0 
 • NosaukumsTelpaVietu skaits 
  ATBILDĪBA I

  • Ceļā uz diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju mācību stundā

  Ieskats, kā veidot mācību stundas plānošanu, lai ieviestu pārmaiņas gan mācību, gan klasvadības procesos, lai tie būtu jēgpilni ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. Kopā iemācīsimies dažus paņēmienus, kā radīt gan skolotājcentrētu, gan skolēncentrētu mācību procesu.

  Vada Žanete Tauriņa, Rīgas Jāņa Poruka vidusskola.

  • Atbalsts pedagogiem

  Laikā, kad priekšstati un gaidas par to, ko nozīmē būt “labam skolniekam” nav mainījušies desmitgadēm, bet pedagoga darbā izmantojamās metodes kļuvušas ierobežotas un vecāku prasības aizvien pieaugošas, ir svarīgi sniegt atbalstu, iedrošināt un iepazīstināt ar humāniem iedarbības paņēmieniem, lai uzlabotu sadarbību gan ar skolēniem, gan vecākiem.

  Vada Iveta Aunīte, psihologs.

  • Uzdevumu diferenciācijas iespējas pēc domāšanas grūtības līmeņiem (SOLO) informātikas mācību stundās

  Darbnīcā būs iespēja ar praktiskās darbošanās palīdzību izmēģināt dažas metodes diferencēt mācību uzdevumus atbilstoši skolēna prasmēm izmantojot SOLO rubrikas.

  Vada Irēna Kaijaka, Rīgas 53.vidusskola, Ērika Sadovska, Rīgas Purvciema vidusskola.
  A 220. telpa0 
  ATBILDĪBA II

  • Domāšanas metodes ekonomikas stundā

  Kritiskā domāšana ekonomikas (un ne tikai) stundās: informācijas iegūšanas avotu daudzveidība, tā meklēšana un izmantošana; informācijas apstrādes rīki un tā attēlošana; efektīvi pieņemta lēmuma noteicošie faktori.

  Vada Dzintars Dvinskis, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ekonomikas skolotājs.

  • Porcelāns – Karatē – Personība

  Vai esat turējuši rokās porcelānu, ilustrējuši dzimtas profesiju ciltskoku? Ar stingru pašdisciplīnu atteikušies no teātra izrādēm, koncertiem otrdienās un ceturtdienās divdesmit gadu garumā, savu skolnieku dēļ. Reizēm paguruši no tā, ka Jums ir pārāk daudz ideju, ko realizēt un vienīgā problēma bijusi laika trūkums, jo ir tik neaprakstāmi daudz iespēju kur būt, ko darīt, ko dzirdēt, ko sajust, ko radīt? Rīga, “Ķīpsalas keramika”, Tokoname, Zvārtava, Vaidava, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. Ieskats elektroniskajā mācību līdzeklī “Kompozīcija un mākslas valoda.”

  Vada Inita Reimandova, Rīgas 64. vidusskola.

  • Atbildība – atbalsts, resurss un sabiedrotais

  Nereti izdzirdot vārdu atbildība, iekšēji pārņem ļoti dažādās izjūtas, sākot no prieka un nepacietības, beidzot ar dusmām un šaubām par notikumu attīstību. Kā nepadarīt atbildību par slogu vai savas ikdienas kontrolētāju? Kā iepazīt savas atbildības robežas un atpazīt brīžus, ka savai atbildībai ir pievienota svešu cilvēku atbildība. Un kas vissvarīgākais, kā veselīgi palikt savas atbildības robežās, kas dod atbalstu, resursus un sajūtu par sabiedrotajiem?

  Vada Inga Dreimane, psihologs.
  A 318. telpa0 
 •  
  Pusdienu pārtraukums 12.40 īdz 13.30

 • Otrā daļa 13.30 - 15.10
 • NosaukumsTelpaVietu skaits 
  SADARBĪBA IV

  • Kā vienas klases skolotāji varētu strādāt, lai uzlabotu skolēnu sadarbības prasmes. Pieredzes stāsts par skolotāja prasmēm organizēt skolēnu sadarbības prasmes.

  Vada Raivis Pauls, Ādažu vidusskola.

  • SuLA katru dienu!

  Tā kā viena no 21. gadsimta pamatprasmēm ir sadarbība, tad efektīvas sadarbības nodrošināšana dažādos līmeņos paver iespējas attīstībai ilgtermiņā. Šī prasme ir jāmācās arī pedagogiem. Mēs nevaram iemācīt citiem to, ko paši nemākam!

  Vada Beāte Kaupasa, Laura Čerņevska, Ziemeļvalstu ģimnāzija.

  • Veselīga sadarbība izglītības procesā

  Darbnīcas laikā dalībnieki varēs izprast veselīgu un neveselīgu sadarbību raksturojošas iezīmes, iepazīt sadarbības procesu novērtēšanai izmantojamu instrumentu (sadarbības kvalitātes novērtēšanas veidlapu) un kā šo instrumentu izmantot praktiski.

  Vada Ligita Landzmane, nodibinājums “Konfliktoloģijas institūts”
  A 204. telpa0 
  SADARBĪBA V

  • Šeit un tagad!

  Kopīgi izspēlēsim metodes atgriezeniskās saites sniegšanai skolēniem, apzinoties, cik svarīgi to darīt šeit un tagad.

  Vada Regīna Šiltere, Rīgas 69. vidusskola.

  • Improvizācijas teātris skolā un dzīvē

  Improvizācijas teātris ir teātra forma, kurā viss, kas noris auditorijas priekšā, top šeit un tagad – bez iepriekšēja scenārija, sagatavošanas. Improvizācijas teātra prasmes un metodes palīdz apgūt spontanitāti, ļauj radoši un brīvi izpausties, veicina komandas darbu, palīdz iegūt publisko drosmi un attīsta radošas līderības prasmes. Darbnīcā gūsim ieskatu improvizācijas teātra spēļu pamatos, vingrinājumos, kā arī uzzināsim, kāpēc šīs prasmes ir svarīgi apgūt šodien.

  Vada Ieva Niedre, fonds INITIUM
  A 206. telpa0 
 • NosaukumsTelpaVietu skaits 
  EFEKTIVITĀTE IV

  • Alternatīvie darbi un kritēriji vieglai vērtēšanai

  Kā atrisināt problēmu, ka skolēni un vecāki nepārtraukti jautā - kāpēc ir ielikta šāda atzīme par radošo darbu, piemēram, prezentāciju, plakātu vai bukletu?! Skaidri kritēriji palīdzēs skolotājiem atvieglot vērtēšanu un atzīmju skaidrošanu, bet skolēniem būs skaidrs vēlamais darba rezultāts un soļi. Dalībnieki iepazīsies ar vienkāršiem paņēmieniem, kā veidot efektīvus kritērijus dažādiem radošiem darbiem. Apskatot piemērus un radot savus, veidosim pieredzi par kritēriju izveidi dažādām radošo darbu formām kā, piemēram, infografika, plakāts, makets vai reklāma, ko viegli savienot ar dažādām mācību tēmām.

  Vada Antoņina Ņenaševa, Rīgas 22. vidusskola.

  • Lasītāju seminārs “Aktuālais pusaudžu literatūras klāstā”

  Dalībnieki varēs piedalīties lasītāju seminārā par jaunākajām tendencēm pusaudžu literatūrā.

  Vada Inga Zariņa, Rīgas Anniņmuižas vidusskola.

  • Kā panākt, lai skolēnam stundā kūp galva?

  Efektīva stunda ir pārdomāta, labi saplānota, tās laikā skolēnam nav laika garlaikoties, stundas aktivitātes liek iedziļināties, rast kopsakarības starp dažādām tēmām, zinātņu nozarēm. Lai izprastu, kuri elementi padara mācību stundu efektīvāku, darbnīcā tiks piedāvāta iespēja praktiski plānot mācību stundu, kā pamatu izmantojot literāru tekstu.

  Vada Inguna Buta, Rīgas Klasiskā ģimnāzija.
  A 208. telpa1
  EFEKTIVITĀTE V

  • Runā, rādi, klausies, domā pats!!!

  Kā iegūt, attīstīt un nostiprināt prasmes veidot harmonisku, izteiksmīgu un jēgpilnu runu, strādājot ar bērniem un komunicējot ar kolēģiem un vecākiem. Tiks piedāvāti runas, dikcijas, skaidrrunas vingrinājumi, eiritmijas elementi, darbojoties ar dzejoļiem, pasakām un dziesmām.

  Vada Sandra Strūberga, Rīgas Valdorfskola.

  • Veiksmīgas uzstāšanās ABC jeb prasme uzrunāt auditoriju

  Teorētiski un praktiski padomi, kā panākt, lai klausītāji tevi dzird un saprot. Stresa pārvarēšana, kontakts ar klausītājiem, dalībnieku balss un artikulācijas aparāta problēmu diagnostika, artikulācijas aparāta un elpošanas vingrinājumi, raksturīgākās valodas kļūdas, kā labot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, runas mērķis, teksta loģiskā analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti.

  Vada Dainis Bērziņš, SIA“ Gints BUDE modes nams Tērpu demonstrētāju studija”.

  • Raibumraiba diena

  Resursu apzināšana īsā laikā, izmantojot supervīzijas pieejā balstītas intervences. Noderēs, ja aktuālo tēmu lokā ir atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana, personiskā motivācija un atbalsts.

  Vada Indra Markova, Audemio.lv.
  A 209. telpa0 
  EFEKTIVITĀTE VI

  • Iekšējā izaugsme un dzīves kvalitāte Praktiskā nodarbība tiks veltīta veselībai, enerģijai, balansa un resursa stāvokļa izziņai, kas ļauj būt veselam, rūpēties par sevi un vienmēr būt moža garā –labs pamats iekšējai izaugsmei un dzīves kvalitātei.

  Vada Egils Purviņš, Rakstura līderības organizācija.

  • Mini projekti matemātikas stundā Dalībniekiem tiks piedāvātas 3 aktivitātes, kas ļaus efektīvāk matemātikas stundās sasaistīt praktisko darbību ar teoriju. Viena aktivitāte būs saistīta ar kustību, ātrumu un grafikiem. Otra ar tilpumu un trešā ar efektīvu laukumu izvietojumu un precīziem aprēķiniem.

  Vada Vineta Kovaļevska, Natālija Gorbenko, Tatjana Daktere, Rīgas Klasiskā ģimnāzija.

  • Mācību stundas produktivitātes pilnveide Darbnīcas dalībniekiem būs iespēja gūt idejas, kā formulēt un izvirzīt sasniedzamo rezultātu ne tikai stundai, bet arī tēmai, uzzināt par atgriezeniskās saites rīkiem un formatīvās vērtēšanas paņēmieniem. Katrs dalībnieks saņems materiālu par mācību darba diferenciācijas un individualizācijas paņēmieniem.

  Vada Jekaterina Ļežaņina, Rīgas 86. vidusskola.
  A 219. telpa0 
 • NosaukumsTelpaVietu skaits 
  ATBILDĪBA III

  • Mācies ar prieku!

  Darbnīcā noteiksim kompetenču pieejas pedagoģiskās sagatavotības stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus.

  Vada Gunita Kļaviņa, Daiga Stipina, Rīgas 93. vidusskola.

  • Vai pedagogiem ar atšķirīgām vērtībām iespējams sasniegt kopīgu mērķi?

  Jaunajos standartos uzsvērtas vērtības kā mācīšanās rezultāts, norādot, ka plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti ir kompleksi, tie atklāj gala rezultātu darbībā, ietver zināšanas, izpratni un pamatprasmes mācību jomās, caurviju prasmes, vērtības un tikumus. Skolēnam jāspēj ne tikai nosaukt savas vērtības, bet arī balstīties uz tām savās izvēlēs. Bet kādas ir pedagogu vērtības? Vai tās saskan ar standartā nosauktajām? Vai skolotāja vērtības saskan ar skolas vērtībām? Darbnīcā noteiksim savas vērtības un diskutēsim par to, kā kopā strādāt, ja mūsu vērtības ir atšķirīgas.

  Vada Daiga Kalniņa, Latvijas Universitāte

  • “Nevar pastāvēt mācīties spējīga sabiedrība bez mācīties spējīga skolotāja” (Gudjons)

  Humānas personības audzināšanas mērķi – brīvības, patstāvības un atbildības vienība audzināšanā. Skolotājs, kurš spēj sadarboties, izrādīt iniciatīvu, uzklausīt, spēj arī uzņemties atbildību gan par audzināšanas procesu pirmsskolā, gan savas darbības rezultātu. Darbnīcā būs dalīšanās pieredzē par katra skolotāja atbildību sadarbības procesā: - ieviešot kompetenču pieeju; - īstenojot valsts valodas apguvi mazākumtautību pirmsskolā; - iestādes tēla veidošanu konkurences apstākļos.

  Vada Gunita Grīnberga, Rīgas 14. pirmsskolas izglītības iestāde.
  A 220. telpa0 
  ATBILDĪBA IV

  • Vērtēšanas piemēri skolēna izaugsmes veicināšanai

  Darbnīcā varēs gūt ieskatu vērtēšanas piemēros skolēnu izaugsmes un mācīšanās motivācijas pilnveidei, kā arī tiks demonstrēti uzdevumi, kas sniedz iespēju skolēnam parādīt savas prasmes, gūt gandarījumu par padarīto darbu un pozitīvas emocijas mācīšanās procesā.

  Vada Inese Protopopova, Rīgas Mūzikas internātvidusskola.

  • Atbildība

  Atbildības uzņemšanās un dalīšana. Atbildības un motivācijas mijiedarbība. Par ko skolas vidē varam uzņemties atbildību un par ko nē? Bieži vien nonākam situācijās, kad no mums (skolotājiem) prasa it kā atbildību par to, ko nemaz nevaram kontrolēt un/ vai ietekmēt. Tomēr, skolotājiem arī pašiem būtu šie jautājumi regulāri jāpārrunā tieši ar skolēniem.

  Vada Guntis Zenfs, RTU inženierzinātņu vidusskola.

  • Atbilde vai atbildība

  Darbnīcas dalībniekiem piedāvājam iespēju apspriesties, kā mācību saturs un mācību process katrā mācību stundā palīdz rast atbildes uz šādiem jautājumiem: Kā skolēns demonstrē atbildību pret sevi un savu rīcību katrā mācību stundā? Kā palīdzēt skolēnam izvirzīt mērķi (īstermiņa vai ilgtermiņa) un uzņemties atbildību par to izpildi? Kā skolēns saskata atbildību skolā, ģimenē, attiecībās ar draugiem, kā arī saistībā ar globālajiem procesiem? Kā skolēnam uzņemties atbildību?

  Vada Mihails Basmanovs, Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Jeļena Šaripo, Rīgas 21. vidusskola.
  A 318. telpa0 
 • Reģistrējoties forumam no 2019.gada 18.maija  privāto un citu izglītības iestāžu (kuras nav RD IKSD padotībā) pedagogiem dalības maksa ir EUR 11.40. Dalības maksā iekļauta dalība foruma aktivitātēs, foruma materiāli, kafijas un pusdienas pauze, apliecība par dalību forumā.

Datu apstrādes pārzinis ir "Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs", juridiskā adrese: Kaņiera iela 15, Rīga LV–1063, Latvija.
Datu apstrādes operators ir SIA "ABC idea", reģ, Nr.40103285126, juridiskā adrese Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija.
Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumam kuram Jūs piesakāties. Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis ir nepieciešams, lai mēs varētu Jūs identificēt, nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums, kā arī nosūtītu informāciju, kas saistīta ar pasākumu.
Pasākums var tikt filmēts un fotografēts un iegūtie materiāli var tikt publicēti.
Jums ir tiesības iebilst vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar mums pa e-pastu riimc@riga.lv.
Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu Valsts Inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv.