• Mazo grantu konkurss invazīvo sugu ierobežošanai: Informatīvs seminārs projekta idejas pieteikuma sagatavošanai 01.03.2022.