• Videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena lopkopības saimniecībā