ERASMUS diskusija

Katra persona var reģistrēties tikai vienu reizi un reģistrēt tikai sevi. Atkārtoti aizpildītas reģistrācijas anketas tiks dzēstas. Iesniedzot savus datus, Tu piekrīti, ka SIA "Biznesa augstskola Turība", reģ.Nr 40003135880, adrese Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058 izmantos tos, lai nodro šinātu Tavu dalību pasākumā kuram Tu piesakies un sazinātos ar Tevi. Informējam, ka pasākums var tikt filmēts un fotografēts. Iegūtie materiāli var tikt publicēti. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties, rakstot uz Marta.Kive@turiba.lvINFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI - https://www.turiba.lv/lv/datu-apstrade/pasakumu-registracijas-datu-apstrade

Each person can register only once and register only himself. Refilled registration forms will be deleted. By submitting your data, you agree that SIA "Biznesa augstskola Turība", reg. No. 40003135880, address Graudu iela 68, Rīga, LV - 1058, will use them to ensure your participation in the event you are applying for and contact you. Please be informed that the event can be filmed and photographed, the resulting materials can be published. In case of any doubts, please contact Marta.Kive@turiba.lv INFORMATION ABOUT PERSONAL DATA PROCESSING - https://www.turiba.lv/en/data-processing/processing-of-event-registration-data