• DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS
 • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU
 • KLASES
 • Klases 
  2WD

  Automašīnas ar priekšējo riteņu piedziņu vai aizmugurējo riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu aiz vidus ass
  RWD

  Automašīnas ar aizmugurējo riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā
  4WD

  Automašīnas ar visu riteņu piedziņu
 • 2WD KLASES AUTOMAŠĪNA
 • PAPILDU DALĪBNIEKU KONTAKTINFORMĀCIJA
 • RWD KLASES AUTOMAŠĪNA
 • PAPILDU DALĪBNIEKU KONTAKTINFORMĀCIJA
 • 4WD KLASES AUTOMAŠĪNA
 • PAPILDU DALĪBNIEKU KONTAKTINFORMĀCIJA
 • KVALIFIKĀCIJAS APTAUJA
 • MAKSĀJUMS
 • Summa kopā

 • INFORMĀCIJA PAR MAKSĀTĀJU

Datu aizsardzības atruna ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar “333” Ziemas kausa sacensībām, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.
Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Powered by Mitto.me