• Informācija par dalībnieku
 • DatumsNorises vietaBrīvo vietu skaits 
  08.10.2022Biķernieku kompleksā sporta bāze; S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-10796
  22.10.2022Biķernieku kompleksā sporta bāze; S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-107910
  12.11.2022Biķernieku kompleksā sporta bāze; S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-10790 
  26.11.2022Biķernieku kompleksā sporta bāze; S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-10799
  10.12.2022Biķernieku kompleksā sporta bāze; S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-107914
  14.01.2023Biķernieku kompleksā sporta bāze; S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-107917
  11.02.2023Biķernieku kompleksā sporta bāze; S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-107922
  25.02.2023Biķernieku kompleksā sporta bāze; S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-107922
  11.03.2023Biķernieku kompleksā sporta bāze; S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-107924
  25.03.2023Biķernieku kompleksā sporta bāze; S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-107924
  22.04.2023Biķernieku kompleksā sporta bāze; S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-107923
 • Maksātāja informācija
 • Text

Datu aizsardzības atruna ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar CSDD apmācībām soda punktu dzēšanai, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.
Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Powered by Mitto.me