• Informācija par dalībnieku
 • DatumsBrīvo vietu skaits 
  19.05.201920
  02.06.201920
  30.06.20194
  14.07.20199
  28.07.201910
  11.08.20198
  25.08.201914
  15.09.20190 
  29.09.20192
  13.10.20190 
  27.10.20197
  10.11.20190 
  15.12.20190 
  29.12.201912
  12.01.202018
  26.01.202018
  09.02.202018
  23.02.202020
  15.03.202020
  29.03.202020
  12.04.202020
  26.04.202020
  10.05.202020
  24.05.202019
 • Maksātāja informācija
 • Text

Datu aizsardzības atruna ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar CSDD apmācībām soda punktu dzēšanai, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.
Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Powered by Mitto.me