• Demonstrējuma noslēguma seminārs ''Videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena lopkopības saimniecībā''