CSDD droša braukšana / CSDD Safe Driving

 • Informācija par dalībnieku / Participant information
 • Datums / DateBrīvo vietu skaits / Number of places available 
  19.05.201914
  02.06.201914
  14.07.20193
  28.07.20194
  11.08.20192
  25.08.20198
  15.09.20190 
  29.09.20190 
  13.10.20190 
  27.10.20191
  10.11.20190 
  15.12.20190 
  29.12.20192
  12.01.20203
  26.01.20200 
  09.02.20200 
  23.02.20200 
  15.03.20200 
  29.03.20208
  26.04.20205
  24.05.20203
  07.06.2020.1
  21.06.2020.6
  05.07.2020.6
  19.07.2020.6
  02.08.2020.2
  16.08.2020.2
  27.09.2020.1
  11.10.2020.0 
  25.10.2020.1
  08.11.2020.1
  22.11.2020.2
  06.12.2020. No 10.000 
  06.12.2020. No 14.000 
  20.12.2020. 0 
  10.01.2021.1
  24.01.2021.3
  07.02.2021.6
  21.02.2021.0 
  07.03.2021.0 
  21.03.2021.0 
  11.04.2021.2
  25.04.2021.2
  09.05.2021.2
  23.05.2021.1
  06.06.2021.1
  20.06.2021.1
  04.07.2021.2
  18.07.2021.0 
  08.08.2021.0 
  22.08.2021.4
  12.09.2021.2
  26.09.2021.3
  10.10.2021.1
  24.10.2021.18
  28.11.2021.1
  05.12.2021.0 
  12.12.2021.2
  19.12.2021.2
  09.01.2022.2
  30.01.2022.8
  13.02.2022.7
  27.02.2022.6
  13.03.2022.10
  27.03.2022.12
  10.04.2022.5
  24.04.2022. 11
  15.05.2022.4
  22.05.2022.9
  05.06.2022. 7
  19.06.2022. 14
  03.07.2022.5
  31.07.2022.10
  14.08.2022.10
  28.08.2022.8
  11.09.2022.10
  25.09.2022.8
  09.10.2022.10
  23.10.2022.11
  06.11.2022.7
  20.11.2022.14
  04.12.2022.9
  18.12.2022.13
  08.01.2023.6
  22.01.2023.3
  05.02.2023.12
  19.02.2023.6
  05.03.2023.10
  19.03.2023.6
  02.04.2023.2
  16.04.2023.6
  30.04.2023.2
  14.05.2023.9
  11.06.2023.4
  25.06.2023.16
  02.07.2023.10
  16.07.2023.5
  30.07.2023.7
  13.08.2023.17
  27.08.2023.10
  10.09.2023.11
  24.09.2023.4
  08.10.2023.13
  22.10.2023.3
  05.11.2023.9
  19.11.2023.4
  03.12.2023.12
  07.01.2024.5
  21.01.2024.10
  04.02.2024.6
  18.02.2024.0 
  03.03.2024.7
  17.03.2024.4
  07.04.2024.1
  21.04.2024.4
  05.05.2024.9
  19.05.2024.9
  02.06.2024.13
  16.06.2024.9
  30.06.2024.14
  14.07.2024.13
  28.07.2024.15
  11.08.2024.20
  25.08.2024.19
  15.09.2024.20
  29.09.2024.18
  06.10.2024.20
  20.10.2024.19
  03.11.2024.20
  17.11.2024.20
  01.12.2024.20
  15.12.2024.20
  29.12.2024.20
 • Maksātāja informācija / Payer information
 • Text

Datu aizsardzības atruna ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar CSDD apmācībām soda punktu dzēšanai, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

The Data Protection Disclaimer hereby confirms that the information and personal data provided by you in connection with the CSDD training for the deletion of penalty points will be collected, processed and stored in accordance with the requirements of European Union legislation on the protection of personal data. By submitting your data, you consent to the processing and storage of the data for the entire period of processing specified herein and, in the cases provided for in the legislation, for as long as necessary after the initial processing. The collected data will not be passed on to third parties, except where such an obligation is imposed by law or regulation. You have the right to request the updating of your data, information about the use of your personal data, and to request the deletion of your data at any time.