• Reģistrācija Februāra atvērtai biedru sapulcei ar ekspertu Gati Silakaktiņu. Datums: 28.02.2017 Vieta: Sapņu Osta Adrese: Skolas iela 21 - 508 C, Riga, Latvia-LV-1010

Datu apstrādi veic Latvijas Mazo un vidējo uzņēmēju asociācija, reģ, Nr.40008212654, juridiskā adrese: Raiņa bulv.2-3, Rīga, LV-1050. Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumam kuram Jūs piesakāties. Pasākums var tikt filmēts un fotografēts un iegūtie materiāli var tikt publicēti.