Bankas mainīgajā pasaulē
  • Zinātniskā konference “Bankas mainīgajā pasaulē” norisināsies divās sesijās.

    Klātienes sesija Nr.1 “Kredītiestāžu darbības un uzraudzības juridiskie aspekti” 29.septembris plkst. 9.00 Latvijas Universitātes Lielais Auls.

  • Tiešsaites sesija Nr.2 ’’Banku sektora attīstība un izaicinājumi’’ notiks 29.septembrī plkst. 14.00 tiešsaistē, Banku augstskolas mājas lapā. 
    Vairāk informācijas par pasākuma programmu un pieteikšanos: www.ba.lv vai rakstot eduards.aksjonenko@ba.lv

  • Informējam, ka organizētāji patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, ja tāda nepieciešamība rastos. Gadījumā, ja tiek mainīti noteiktie ministru un valsts iestāžu vadītāju rīkojumos ietvertie pasākumi slimības Covid-19 izplatības ierobežošanai, organizātori patur iespēju pārcelt pasākumu tiešsaistē vai atteikt dalību klātienē, bet nodrošināt iespēju konferenci vērot tiešsaitē!