• Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 20.,21.,26.,27.02.2020.