Form

Katra persona var reģistrēties tikai vienu reizi un reģistrēt tikai sevi. Atkārtoti aizpildītas reģistrācijas anketas tiks dzēstas. Iesniedzot savus datus, Tu piekrīti, ka SIA "Biznesa augstskola Turība", reģ.Nr 40003135880, adrese Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058 izmantos tos, lai nodro šinātu Tavu dalību pasākumā kuram Tu piesakies un sazinātos ar Tevi. Informējam, ka pasākums var tikt filmēts un fotografēts. Iegūtie materiāli var tikt publicēti. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties, rakstot uz Marta.Kive@turiba.lv
INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI - https://www.turiba.lv/lv/datu-apstrade/pasakumu-registracijas-datu-apstrade