• Lauksaimniecības dzīvnieku (liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi) labturības prasību nodrošināšana kaušanas un ar to saistīto procesu laikā 24.10.2020.