• IIN deklarācijas aizpildīšana saimnieciskās darbības veicējiem 19.05.2020.