• Mājputnu un zaķveidīgo labturības prasības kaušanas un ar to saistīto procesu laikā 16.10.2020.