Reģistrācija konferencei "Klimatneitrāla piena lopkopība Latvijā-iespējas un izaicinājumi"/ "Climate-neutral dairy farming in Latvia-opportunities and challenges for farmers"

Reģistrācija konferencei "Klimatneitrāla piena lopkopība Latvijā-iespējas un izaicinājumi"/ "Climate-neutral dairy farming in Latvia-opportunities and challenges for farmers"